Ny order till Spectrum

Spectrum|Technology tog nyligen order på en förpackningscell.

Kunden är Maria Nila i Helsingborg.

De önskar automatisera en idag manuell process.

Uppdraget är att resa kartonger, som sedan lasermärks med datamatrix-kod. Därefter kommer flaskor in för avläsning med Cognex Dataman-läsare, dessa har individuella koder som grupperas ihop med lådans kod. Flaskorna stoppas i låda som sedan försluts och paletteras på pall som även den ingår i strukturen i affärssystemet.

Cellen skall levereras efter semestern.

Order på robotceller

Nyligen fick Spectrum|Technology order på två robotceller med Universal Robots.

Kunden är Samhall i Ronneby

De önskar automatisera en idag manuell process.

Uppdraget är att plocka detaljer från palett med robot, presentera för limutrustning och där efter placera i fixtur som pressar ihop tre detaljer.

De bägge cellerna levereras under våren som nyckelfärdiga stationer.

Ny medarbetare

Vi fyller på kontoret i början av december.

Tobias Magnusson är en gammal bekanskap som stärker upp vårt bolag med elkonstruktion.

Vi ser väldigt mycket fram emot att åter igen få arbeta ihop, välkommen Tobbe.