Nyligen fick Spectrum|Technology order på två robotceller med Universal Robots.

Kunden är Samhall i Ronneby

De önskar automatisera en idag manuell process.

Uppdraget är att plocka detaljer från palett med robot, presentera för limutrustning och där efter placera i fixtur som pressar ihop tre detaljer.

De bägge cellerna levereras under våren som nyckelfärdiga stationer.