CAJO TECHNOLOGIES SPÅRBARHET GENOM LEVERANSKEDJAN

Cajo Technologies producerar innovativa lasermärkningslösningar för alla industriella märkningsändamål, som täcker dina behov av spårbarhet, identifiering och produktmärkning med extremt kort återbetalningstid. Vi erbjuder flera typer av lasermärkningssystem som kan integreras i snabba produktionslinjer eller användas som fristående arbetsstationer för manuellt laddade delar, med noggranna och hållbara märkningar även för utmanande material.

Spectrum Technology är distributör av finska Cajo Technologies i Sverige. Vi ansvarar för försäljning där kunder själva önskar integrera lasermärkning. Vi levererar även nyckelfärdiga lösningar.

Cajo Tailor är ett lasermärkningssystem som kan integreras i en produktionslinje eller till en enhet, exempelvis en robot.
Den har utformats för att ersätta de traditionella märkningssystemen, till exempel bläckstråleskrivare. Lösningen möjliggör en noggrann, homogen och hållbar märkning på metaller, plast eller belagd plast och metall.
Fördefinierat markeringsbibliotek för utvalda material är inbyggt i systemet. Användargränssnittet möjliggör flexibel anpassning av märkningsinnehåll, till exempel logotyper, serienummer, streckkoder, QR-koder, datamatrix och annan produktinformation.
Cajo Tailor är en långvarig lösning med lågt underhåll.
Läs mer
Cajo Vega märkningssystem har utvecklats specifikt för flexibel och högklassig märkning av halvfärdiga produkter och slutprodukter.
Med många konfigurationer, som transportband och elektriska sidodörrar, kan systemet integreras som en del av produktionslinjen eller användas som en separat arbetsstation.
Läs mer
Cajo har tagit fram dedikerade märkningsystem som utvecklats för specifika behov.
Läs mer
CajoMark är den lättanvända mjukvaran för drift av Cajo laser i en produktionsmiljö. Lättanvänt användargränssnitt och produktspecifikt arbetsflöde gör det lätt att styra märkningsprocessen.
Märkningsarbetet, som styr hela märkningssprocessen från början till slut, kan modelleras för varje kunds produkt separat. Variabelt märkningsinnehåll och inställningar kan matas in manuellt eller hämtas från andra system, t.ex. databas.
Dessutom stödjer CajoMark fjärrstyrning av Cajo lasermärkningssystem via lokalt nätverk.
Med mjukvaran Cajo kan lasermärkningssystemet anslutas till kundens befintliga produktions- och automationssystem. Dessutom stödjer CajoMark fjärrstyrning av Cajo lasermärkningssystem via lokalt nätverk.
Läs mer
© Copyright - Spectrum Technology AB